Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie

Zakończyliśmy termomodernizację budynków Ośrodka Zdrowia i GOPS w Stegnie. W ramach projektu termomodernizacji wykonano następujące prace:

Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia objęła wymianę stolarki okiennej i drzwiowej docieplenie ścian zewnętrznych (od wewnątrz budynku), stropu nad piwnicą i podłogi na poddaszu oraz docieplenie dachu nad częścią ogrzewaną.

W obu budynkach gminnych zamontowano nowe grzejniki płytowe. Orurowanie instalacji wykonano z rur stalowych łączonych na złączki zaciskowe. Przy grzejnikach zamontowano zawory termostatyczne z głowicami. Czynnik grzewczy stanowi woda przygotowana w 2 centralach grzewczych z kaskadą gruntowych pomp ciepła.

Dzięki wymianie kotła na paliwo stałe na gruntowe pompy ciepła  zniwelowano emisję zanieczyszczeń generowanych przez źródło ciepła do środowiska, a obsługa i eksploatacja źródła ciepła stała się łatwiejsza. W kotłowni zainstalowano 2 centrale pomp ciepła z automatyką, a dolne źródło stanowi 5 sond  po 100 m każda.

Na zdjęciu poniżej – wykonywanie odwiertu sondy dolnego źródła.

Wymiana starego oświetlenia wewnętrznego w obu budynkach na nowoczesne oświetlenie typu LED przyczyni się do obniżenia kosztów za energię elektryczną.