Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu

We wrześniu 2018 roku zakończono Termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu. W ramach prac termomodernizacyjnych wykonano następujące czynności:

 

W budynku zamontowano standardowe grzejniki płytowe. Wyjątek stanowi Sala Teatralna, w której zamiast grzejników płytowych zamontowano 4 klimakonwektory. Urządzenia te zbudowane są z wymiennika ciepła wraz z wentylatorem, który wymusza cyrkulację powietrza. Dzięki temu znacznie szybciej uzyskuje się wymaganą temperaturę w pomieszczeniu niż przy standardowym grzejniku. Ponadto urządzenie posiada również funkcję chłodzenia i może być stosowane jako klimatyzator, co stanowi jego dodatkową zaletę. Zastosowane rozwiązanie zapewniło również ograniczenie wymaganego miejsca na zamontowaną instalację. Ze względu na to, że klimakonwektory działają z lepszą wydajnością potrzebujemy ich znacznie mniej niż standardowych grzejników do ogrzania danego pomieszczenia. Dzięki temu w Sali zyskano dodatkowe miejsce, co przekłada się również na estetykę wykonanej instalacji.

Dzięki wymianie kotła stałopalnego na pompę ciepła zniwelowano emisję zanieczyszczeń generowanych przez źródło ciepła do środowiska, a obsługa i eksploatacja źródła ciepła stała się łatwiejsza. Zainstalowana powietrzna pompa ciepła jest pompą rewersyjną. Pozwala to na wytworzenie wody lodowej, która wykorzystywana jest do chłodzenia pomieszczenia Sali teatralnej. Instalacja pompy ciepła pracuje na obiegu glikolowym, co zabezpiecza pompę ciepła przed zamrożeniem czynnika w razie awarii elektrycznej podczas mrozów.

Wymiana starego oświetlenia wewnętrznego na nowe typu LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych przyczyni się do obniżenia kosztów za energię elektryczną. Jest to szczególnie istotne ze względu na zainstalowaną pompę ciepła oraz klimakonwektory, gdyż do pracy tych urządzeń niezbędna jest energia elektryczna.

Zdjęcia z realizacji:

Pompa Ciepła

Instalacja fotowoltaiczna