WSP w Gdańsku

W grudniu 2015 roku firma 2 SUN wykonała modernizację systemu grzewczego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku. Zainstalo- wana centrala grzewcza działa w oparciu o rewersyjną pompę ciepła SI TUR 130+ firmy Dimplex.
Wykorzystana pompa ciepła pozwala na zasilanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, oraz aktywnego chłodzenia w budynku administracyjnego WSP.

W ramach zadania wykonano dolne źródło ciepła w postaci 20 pionowych, gruntowych wymienników ciepła o łącznej długości 2000 m. Wykonano także zmianę technologii centrali grzewczej oraz modernizację maszynowni. Górnym źródłem ciepła pozostała instalacja grzewcza i ciepłej wody użytkowej w budynku. Instalacja pompy ciepła sprzężona jest z istniejącą instalacją centralnego ogrzewania zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej. Dzięki czemu w okresie największych mrozów, możliwe jest wsparcie źródła ciepła z instalacji wysokotemperaturowej. Instalacja w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym

Dla centrali grzewczej stworzono dedykowaną rozdzielnicę elektryczną z przełącznikami umożliwiającymi włączanie urządzeń w trybie serwisowym i automatycznym, oraz ze wskazaniem aktualnego stanu urządzeń wykonawczych. Całość zamontowana jest na nadruku schematu technologicznego centrali, co zapewnia łatwość obsługi i diagnostyki dla jednostek serwisujących urządzenia.
Dzięki zastosowaniu pompy ciepła, ok. 65% energii potrzebnej na cele ogrzewania i ciepłej wody, będzie pochodzić z odnawialnego źródła energii, jakim jest ciepło Ziemi.