Instalacja fotowoltaiczna na dachu SIT

W sierpniu tego roku firma 2 SUN zakończyła prace nad instalacją fotowoltaiczną na dachu budynku Słupskiego Inkubatora Technolo-gicznego. Jest to jedna z największych instalacji PV w Polsce, jej całkowita moc wynosi 180,36 kWp. Instalacja składa się z 668 monokrystalicznych paneli Viessmann Vitovolt 200 o jednostkowej mocy wynoszącej 270 Wp.

Panele zostały ustawione w układzie wschód-zachód pod kątem 20° do poziomu, co pozwoliło na obniżenie ciężaru konstrukcji, przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu uzysków energe-tycznych z promieniowania słonecznego w ciągu całego roku. Szacowany uzysk energii elektrycznej wynosi ponad 140 MWh na rok.
Energia z instalacji fotowoltaicznej przyczyni się do spadku zużycia energii kupowanej z sieci w Inkubatorze o 30%. Produkowana energia zostanie objęta systemem zielonych certyfikatów, których sprzedaż będzie stanowić dodatkowe źródło przychodów Słupskiego Inkubatora. Inwestycja kosztowała ok. 1,5 mln zł, z czego w 75% została sfinansowana z funduszy unijnych.

kolektory
Instalacja jest integralną częścią Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii , znajdującej się w Inkubatorze Technologicznym, i została wyposażona w dedykowany system monitoringu w systemie SCADA. Za jego pomocą na bieżąco można sprawdzać m. in. generowaną moc elektryczną, natężenie promieniowania słonecznego, temperaturę paneli oraz otoczenia, a także prędkość wiatru. Na bazie Pracowni OZE oraz zainstalowanego systemu będą prowadzone szkolenia, pokazy i badania efektywności energetycznej.